Sorry, your browser doesn't support Java.
Cảm ơn em
ĐAO XUÂN QUÍ
Cảm ơn em đã đến cùng anh
Trong những ngày thu nắng mỏng manh
Đời tưởng nghèo đi,nhưng bỗng chốc
Giàu thêm không biết đên bao lần...

Em đến,niềm vui cũng đến theo,
Nụ cười sáng lại ở trên môi,
Trong nhà như có thêm hương mới
Tỏa khắp bàn anh,khắpchỗ ngồi

Em có gầy hơn,có yếu hơn.
Tóc đã mờ đi một nửa sương,.
Nhưng tình ta vẫn trong như suối,
Năm tháng chưa nhoà một chút gương

7-1982