Sorry, your browser doesn't support Java.
CÔ HÁI MƠ
Thơ thẩn đường chiều một khách thơ
Say nhìn xa rặng núi xanh lơ
Kkí trời lặng lẽ và trong trẻo
Thấp thoang rừng mơ cô hái mơ.

Hỡi cô con gái hái mơ già
Cô chữa về ư. đường thì xa
Mà ánh chiều hôm dần một tắt
Hay cô ở lại về cùng ta ?

Nhà ta ở dưới gốc cây dương
Cách động hương sơn nửa dặm đường
Có sưối nước trong tuôn dóc dách
Có hoa bên suối ngát đưa hương.

Cô hái mơ ơi! cô gái ơi
Chả trả lời nhau lấy một lời
Cứ lặng rối đi,rối khuất bóng
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi
Nguyễn Bính