Bé tý năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp năm.Học được một tuần thí bé tý không
chịu làm bài vở nữa.cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé tèo ngồi cạnh bé tý,trả
lời rằng vì chương trình học quá thấp so với trình độ của tý.

Mấy hôm sau ,bé tý xin cô cho lên học bậc trung học.cô giáo dẫn bé lên văn phòng ông
hiệu trưởng,trình bày đầu đuôi câu chuyện.Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi,bàn với cô giáo
là ông sẽ hỏi bé tý một số câu hỏi về khoa học còn cô giáo sẽ hỏi tý về kiến thức tổng quát
nếu bé tý trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp.

-Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
-Bé tý: dạ là 625
-Hiệu trưởng:công thức tính diện tích hình tròn?
-Bé tý: dạ là bình phương bán kính nhân pi
-Hiệu trưởng: nước bốc thành hơi khi nào?
-Bé tý: dạ khi nước sôi ở 100 độ C
..............
Sau một tiếng "tra tấn"câu nào bé tý cũng đáp đúng hết ông Hiệu trưởng rất hài lòng về
kiến thức khoa học của bé và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát

-Cô giáo: con gì càng lớn càng nhọ?
Ông Hiệu trưởng hết hồn nhưng bé tý trả lời ngay:"dạ nó là con cua nó càng lớn càng nhọ"
-Cô giáo: cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông Hiệu trưởng xanh cả mặt
Bé tý: dạ là hai cái túi quần


(Xem tiếp trang 2)
Chuyện bé Tý