Trạm sửa lạc đà
Có một anh cưỡi lạc đà đi vào sa mạc....đi được vài ngày,con lạc đà tự nhiên
không muồn đi nữa và nó cứ đòi nằm chứ không chịu đứng dậy,mặc dù anh ta
đã ráng hết sức làm đủ mọi cách nhưng nó cứ đi vài mét rồi lại nằm ..... cứ như vậy
cuối cùng anh ta cũng tới được một cái quán nước canh giữ lạc đà ở giữa sa mạc.
Anh ta nói với chủ quán:
"Ông làm ơn coi giùm con lạc đà của tôi coi nó có bị bịnh gì không ? sao mà nó
khôngchịu đi gì nữa vậy ? "
"Ok ,ông đưa nó lên cái sàn 4 chân cao cao bằng gỗ ngoài kia kìa,tôi sẽ coi xem sao...."
Anh ta bèn dắt con lạc đà đặt lên sàn gỗ và ông chủ quán bước tới đứng dưới đằng sau
bụng nó hai tay cầm hai khúc cây thật to ..... đập mạnh vào cái "nợ đời " nghe cái bốp !.
Con lạc đà thét một tiếng rồi chạy thật xa ......
"Ok,xong rồi xin ông trả tiền !"
Anh ta trợn mắt hỏi liền:
"Nhưng nó chạy mất rồi,giờ tôi làm sao đây hả ? "
"Không làm sao hết! giờ anh cứ leo lên sàn thì mọi chuyện như anh muốn ".